INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Nazwa zamówienia: Remont pomieszczeń w budynku Domu Ludowego w Wietrzychowicach.