ZARZĄDZENIE WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie zawieszenie organizowania imprez artystycznych i rozrywkowych na terenie województwa małopolskiego

Wojewoda małopolski Piotr Ćwik zarządził zawieszenie organizowania imprez artystycznych i rozrywkowych na terenie województwa małopolskiego do dnia 25 marca 2020 r.


Do pobrania: