Informacja z otwarcia ofert w dniu 01.07.2019 r.

Dotyczy zadania pn. Remont kapliczki słupowej w Wietrzychowicach.