INFORMACJA

Wójt Gminy Wietrzychowice informuje, że w dniu 01.07.2019 r. została podpisana umowa na remont cmentarza wojennego w Miechowicach Małych – ETAP I, który jest obiektem wpisanym do rejestru zabytków. Najtańszą ofertę złożyła i wykonywać prace będzie firma:

„Konserwacja Obiektów Zabytkowych”

Mateusz Drabczyński

ul. Witolda Pileckiego 34

32-040 Wrząsowice.

Inwestycja będzie głównie polega na:

– demontażu i ponownym montażu krzyży,

– konserwacji krzyży,

– wymianie zadaszeń krzyży,

– konserwacji zadaszeń krzyży,

– obramowanie mogił.

Środki finansowe Gmina Wietrzychowice pozyskała od Wojewody Małopolskiego.

Łączna kwota zadania wynosi 39.237,00 zł.