Informacja z otwarcia ofert w dniu 02.11.2021 r.

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na zadanie pn.: Zaciągnięcie kredytu długoterminowego na pokrycie planowanego deficytu budżetu z przeznaczeniem na dofinansowanie realizowanych w 2021 roku zadań inwestycyjnych.