Kierunek kanalizacja- kolejne miejscowości z szansą na podłączenie do sieci kanalizacyjnej

Podczas wrześniowej sesji Rady Gminy Wietrzychowice radni i wójt porozumieli się w sprawie rozbudowy kanalizacji.

Po skanalizowaniu miejscowości Jadowniki Mokre kolejną miejscowością będzie ta, w której mieszkańcy zadeklarują większą chęć przyłączenia się do sieci kanalizacyjnej.

Podpisy zbierano w miejscowości Miechowice Małe oraz Wola Rogowska do 1 listopada 2021 r.

2 listopada w Urzędzie Gminy Wietrzychowice odbyło się spotkanie sołtysów wyżej wymienionych miejscowości oraz wójta.
Porównując ilość podpisów, w stosunku do ilości domów wyszło, że chęć mieszkańców przyłączenia się do kanalizacji jest następująca:
– Wola Rogowska 32%,
– Miechowice Małe 85%.

Listy z deklaracjami mieszkańców są dostępne do wglądu w sekretariacie Urzędu Gminy.

Wobec powyższego wcześniej zostanie przygotowana dokumentacja i wniosek na skanalizowanie miejscowości Miechowice Małe.

Przewidywany termin prac w tej miejscowości to lata 2025 – 2026.

Dokumentacja na kanalizację Woli Rogowskiej również zostanie zlecona, ale w późniejszym czasie po Miechowicach Małych.

Przewidywany termin prac w tej miejscowości to lata 2026 – 2027.

Miejscowości Nowopole oraz Pałuszyce również są brane pod uwagę co do kanalizacji. Zgodnie z ustaleniami z Radą Gminy Wietrzychowice na obie te miejscowości będzie składany wniosek w ramach Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020.