Informacja z otwarcia ofert w dniu 05.07.2021 r.

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie podstawowym art. 275 pkt. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych o nazwie: Rozbudowa stacji uzdatniania wody do przepustowości 1000m3/d w Wietrzychowicach – etap I