Komunikat dotyczący zniesienia ograniczeń w bezpośredniej obsłudze interesantów Urzędu Gminy Wietrzychowice

W dniu 2 lipca 2021 r. Wójt Gminy Wietrzychowice wydał Zarządzenie w sprawie cofnięcia ograniczeń w funkcjonowaniu Urzędu Gminy Wietrzychowice. Oznacza to, iż od 5 lipca br. zawieszona zostanie obsługa klientów Urzędu w wyznaczonym miejscu obsługi interesanta w holu Urzędu.

Klienci Urzędu będą obsługiwani przez pracowników merytorycznych na zasadach sprzed pandemii. Podczas wizyty w Urzędzie należy jednak pamiętać o zachowaniu środków ostrożności polegających na:

  • noszeniu maseczki zasłaniającej usta i nos,
  • odkażeniu rąk płynem do dezynfekcji który znajduje się przy wejściu do Urzędu,
  • zachowaniu minimum 1,5 metra odstępu od innej osoby przebywającej w tym samym czasie w Urzędzie.

Zachęcamy Państwa do korzystania z możliwości załatwiania spraw droga elektroniczna np. poprzez platformę usług administracji publicznej (tzw. ePUAP): UG_W-ce/skrytka a także do opłacania podatków, opłat korzystając z bankowości elektronicznej.

W dalszym ciągu istnieje możliwość umieszczania pisma, przesyłki, wniosku w skrzynce podawczej zamieszczonej przy drzwiach wejściowych do budynku Urzędu Gminy w Wietrzychowicach.

Informujemy jednocześnie, iż w przypadku ponownego wzrostu liczby zakażeń oraz innych nie przewidzianych sytuacji związanych z rozprzestrzenianiem się pandemii, mogą ponownie zostać  wprowadzone ograniczenia związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy i innych jednostek organizacyjnych Gminy Wietrzychowice.