Informacja z otwarcia ofert w dniu 16.08.2021 r.

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na zadanie pn.: Wykonanie dokumentacji kosztorysowej dla remontu dróg gminnych w Gminie Wietrzychowice.