Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Dotyczy zamówienia pn.: „Usługi transportowe w zakresie dowozu dzieci i młodzieży do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wietrzychowicach w roku szkolnym 2021/2022”.