Informacja z otwarcia ofert w dniu 16.12.2021 r.

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na zadanie pn.: Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych stanowiących własność Gminy Wietrzychowice w 2022 roku.


Do pobrania: