Informacja z otwarcia ofert w dniu 26.03.2021 r.

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na zadanie pn.: Opracowanie wizualizacji projektowej pomieszczeń Urzędu Gminy, oraz pomieszczeń Przedszkola Publicznego w Wietrzychowicach