ograniczenia w bezpośredniej obsłudze interesantów Urzędu Gminy Wietrzychowice

W związku z coraz szybszym rozprzestrzenianiem się epidemii COVID-19 od 29 marca 2021 roku (poniedziałek) – do 9 kwietnia 2021 roku z możliwością przedłużenia wprowadza się dalsze ograniczenia w bezpośredniej obsłudze interesantów Urzędu Gminy w Wietrzychowicach .

Wszystkie sprawy administracyjne prosimy załatwiać poprzez:

 1. platformę usług administracji publicznej (tzw. ePUAP): UG_W-ce/skrytka,
 2. Przesłanie droga pocztową na adres: 33-270 Wietrzychowice 19,
 3. Pocztę elektroniczną e-mail: gmina@wietrzychowice.pl,
 4. Umieszczenie pisma, przesyłki, wniosku w skrzynce podawczej zamieszczonej przy drzwiach wejściowych do budynku Urzędu Gminy w Wietrzychowicach. W tym przypadku osoby zainteresowane uzyskaniem potwierdzenia wpływu pisma do Urzędu Gminy powinny podać swój adres e-mail lub korespondencyjny, na który potwierdzenie zostanie wysłane.

Kontakt tradycyjny możliwy jest tylko w sprawach ważnych, niecierpiących zwłoki po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu.

Urząd Stanu Cywilnego

 • osobiście – tylko zgłoszenie zgonu po uprzedniej rezerwacji telefonicznej,
 • bez kontaktu osobistego – wszystkie pozostałe sprawy – wydawanie aktów, dokumentów zaświadczeń, sprawy ślubów.

Szczegółowe informacje pod nr telefonu 14 641 80  45 w. 13

Ewidencja Ludności i Dowody Osobiste:

 • osobiście – tylko pilne złożenie wniosku o dowód osobisty i odbiór dowodu osobistego po uprzedniej rezerwacji telefonicznej,
 • bez kontaktu osobistego wszystkie pozostałe sprawy (składanie wniosków o wydawanie zaświadczeń)

Szczegółowe informacje pod nr telefonu: 14 641 80 45 w. 12

Podatki i opłaty lokalne oraz „opłata śmieciowa”

 • osobiście – tylko sprawy nie cierpiące zwłoki lub wymagające wyjaśnienia (uzgodnienia) po uprzedniej rezerwacji telefonicznej
 • bez kontaktu osobistego – wszystkie zaświadczenia, wnioski o umorzenie, rozłożenie na raty i odroczenie terminu płatności podatków, deklaracje, informacje na podatek i opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
 • Kasa nieczynna do odwołania.

Szczegółowe informacje pod nr telefonu: 14 641 80 45 w. 11

Geodezja, Planowanie Przestrzenne

 • osobiście tylko uprawomocnienie decyzji po uprzedniej rezerwacji telefonicznej,
 • bez kontaktu osobistego – wnioski o wydanie decyzji o warunkach zabudowy, o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, zmianę decyzji o warunkach zabudowy lub decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego.

Szczegółowe informacje pod nr telefonu 14 641 80 45 w. 15

Wpłaty za wydanie zaświadczeń i innych dokumentów, prosimy dokonywać na numer konta bankowego:

Bank Spółdzielczy Rzemiosła Oddział w Wojniczu Filia Wietrzychowice,

59 85890006 0130 0000 0097 0006

Zwracamy się do Państwa o przestrzeganie wprowadzonych zasad i ograniczenie wizyt w Urzędzie do niezbędnego minimum.