Informacja z sesji otwarcia ofert w dniu 26 kwietnia 2019 godz. 9.15

Nazwa zamówienia: 1.Remont drogi gminnej „Lipiańska” Nr K203046 dz. ewid. nr 377 w miejscowości Wola Rogowska w km 0+000-0+455, 2.Remont drogi gminnej „Do Gniadego-Las” Nr K202678 dz. ewid. nr 724 w miejscowości Jadowniki Mokre w km  0+000-0+193.


Do pobrania: