ZAGRAMY DLA DZIECI-JAŚ I MAŁGOSIA

Tradycyjnie na Dzień Dziecka w naszej gminie zostanie wystawione przedstawienie dla dzieci. W sali Gminnego Ośrodka Kultury w Wietrzychowicach trwają próby.

W tym roku w sztuce  weźmie udział Pani Anna Czech Dyrektora Szpitala św. Łukasza w Tarnowie oraz Poseł na Sejm RP.
W postacie wcielą  się także pracownicy: Urzędu Gminy Wietrzychowice oraz jednostek budżetowych kierowanych przez Wójta Gminy Wietrzychowice.

Wójt Gminy pan Tomasz Banek w porozumieniu z Panią Anną Czech Dyrektorem Szpitala Św. Łukasza w Tarnowie ustalili, że przedstawienie “Jaś i Małgosia” będzie miało swoją premierę w szpitalu w Tarnowie 1 czerwca br.
W ten sposób dzieci chore będą miały możliwość choć na chwilę zapomnieć o tym, że są w szpitalu.

2 czerwca br. przedstawienie Jaś i Małgosia będzie zagrane na Gminnym Dniu Dziecka w Wietrzychowicach.