INFORMACJE DOT. KORONAWIRUSA

Centrum Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Tarnowie w ramach kampanii edukacyjnej dedykowanej koronawirusowi przekazuje ważne informacje na temat postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia oraz sposób postępowania w razie wystąpienia objawów zakażenia koronawirusem.