informacji o obowiązku przestrzegania uchwały antysmogowej

W załączniku przesyłam pismo Pana Wicemarszałka Tomasza Urynowicza, z prośbą o rozpowszechnienie wśród lokalnej społeczności (a przede wszystkim wśród przedsiębiorców prowadzących działalność rolniczą, usługową czy zakładów przemysłowych) informacji o obowiązku przestrzegania uchwały antysmogowej (Uchwały nr XXXII/452/17 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 23 stycznia 2017 r.).