MECENAT MAŁOPOLSKI – DOFINANSOWANIE 12 000 ZŁ DLA STOWARZYSZENIA DEMBLINIANKI

Stowarzyszenie Demblinanki uzyskało dofinansowanie 12 000 zł z Urzędu Marszałkowskiego w Krakowie w ramach programu “Mecenat Małopolski”.
Środki z dofinansowania będą przeznaczone na zadanie „Przyszłość i tradycja – 45-lecie Gminnego Ośrodka Kultury w Wietrzychowicach”
W ramach projektu zostanie zorganizowana event plenerowy oraz wydany album na temat kulturalnej działalności ośrodka.

Gratulujemy Stowarzyszeniu Demblinianki oraz Panu Michałowi Wolakowi, który podjął trudu się napisania tego projektu.
Serdecznie dziękujemy za wsparcie Pani Annie Pieczarce Wicemarszałkowi Województwa Małopolskiego oraz całemu zarządowi na czele z Panem Witoldem Kozłowskim Marszałkiem Województwa Małopolskiego. Słowa podziękowania za pomoc kierujemy także do Pana Wojciecha Skrucha Przewodniczącego Komisji Budżetu, Mienia i Finansów w Sejmiku Województwa Małopolskiego.