INFORMATOR TELEADRESOWY INSTYTUCJI ZAJMUJĄCYCH SIĘ PRZECIWDZIAŁANIEM PRZEMOCY

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowie przekazuje aktualny informator teleadresowy instytucji zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie na terenie powiatu tarnowskiego.

Załącznik: