SPRAWOZDANIE ZA MIESIĄC CZERWIEC

W miesiącu czerwcu, pomimo utrudnień związanych z sytuacją epidemiologiczną, która panuje w naszym kraju, zajęcia w Klubie Seniora w Miechowicach Wielkich odbywały się, lecz z zachowaniem ostrożności oraz przestrzeganiem zasad bezpieczeństwa narzuconych przez Ministerstwo Zdrowia. W celu niwelowania zagrożeń związanych z koranawirusem Członkowie Klubu przestrzegali zasad związanych z zachowywaniem wszystkich środków ostrożności min. stosowali środki ochrony osobistej jak maseczki, przyłbice, dezynfekowali ręce, a także zachowali odpowiedni dystans odległości między sobą. Ponadto do Klubu Seniora nie mogli przychodzić Członkowie z niepokojącymi objawami choroby zakaźnej oraz osoby, które miały kontakt z osobą chorą, zakażoną, izolowaną lub kwarantannowaną.

W ramach zajęć plastycznych Seniorzy wykonali szereg rozmaitych prac, takich jak: makiety wiatraków, liście robione z włóczki oraz obrazki z własnoręcznymi filcowymi zdobieniami umieszczonymi na podstawie wykonanej z drewnianych patyczków. Przy tworzeniu tych prac wykazali się własną inwencją twórczą, a także starannością i dokładnością. Dbając o wystrój wnętrza budynku zmienili gazetkę wiosenną na letnią. Wszystkie prace wykonane podczas zajęć zostały udokumentowane na zdjęciach oraz ozdobiły ściany tworząc piękną wystawę w Klubie Seniora.

Członkowie uczestniczyli także w zajęciach muzycznych śpiewając ulubione piosenki biesiadne i religijne nawiązujące do wspomnień i lat młodości. W tym miesiącu była również okazja do świętowania imienin miesiąca. Mimo, że były skromniejsze ze względu na wymogi sanitarne, Seniorzy spędzili ze sobą miło czas śmiejąc się i rozmawiając ze sobą.

Dbając o dalszy czynny rozwój umysłu Członkowie chętnie podejmowali zajęcia związane z aktywnym rozwojem pamięci. W tym celu rozwiązywali krzyżówki, wykreślanki, tworzenie słów z wyrazu , grali w karty, warcaby i szachy. Ćwiczenia umysłowe sprzyjały  integracji i pogłębieniu zażyłości między sobą.

W Klubie Seniora ze względu na wymogi sanitarne nie mogły odbywać się zajęcia kulinarne, ale nie mogło zabraknąć ćwiczeń ruchowych. W celu urozmaicenia przebiegu zajęć, Ośrodek Opiekuńczo Rehabilitacyjny w Jadownikach Mokrych dostarczył do sali gimnastycznej rowerek elektryczny, z którego z chęcią korzystali Członkowie Klubu.

W trakcie ćwiczeń fizycznych została zachowana odpowiednia odległość zgodnie z zasadami bezpieczeństwa.

W miesiącu czerwcu Klub Seniora odwiedziły Panie z Urzędu Gminy w Wietrzychowicach w osobach pani  Doroty Czarna, kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz pani Barbara Kamysz- Wietecha pracownik GOPS.

Troszcząc się o zdrowie Członków Klubu prowadziły rozmowy o ich samopoczuciu w obecnej sytuacji obostrzeń epidemiologicznych. Ponadto Seniorzy otrzymali zaproszenie do teatru z którego na pewno skorzystają w późniejszym i bezpieczniejszym okresie.

W dniu 29 czerwca Wójt Gminy Wietrzychowice. Pan Tomasz Banek, świętował swoje urodziny Z tej okazji delegacja Seniorów osobiście złożyła wizytę, podczas której obdarowała Jubilata przygotowanymi specjalnie z tej okazji kwiatami, laurką oraz wykonanym własnoręcznie upominkiem.