KAMPANIA PROFILAKTYCZNA “BEZPIECZNY DOM – SZCZĘŚLIWA RODZINA”

W ramach kampanii profilaktycznej, podczas festynu z okazji Dnia Dziecka w dniu
2 czerwca 2019 r.  zaprezentowano prace plastyczne (ulotki, plakaty) wykonane  przez uczniów placówek oświatowych z terenu Gminy Wietrzychowice.

Podczas festynu można było pobrać broszury informacyjne dotyczące zjawiska przemocy w rodzinie oraz wypełnić ankietę, która posłuży do opracowania diagnozy zjawiska przemocy w rodzinie na terenie Gminy Wietrzychowice.