Kolejna ogromna kwota środków dla Gminy Wietrzychowice

Gmina Wietrzychowice otrzymała 996 756 zł rządowych środków na inwestycje kanalizacyjne.
 
Zgodnie z założeniami rządowego programu Gminy, których udział liczby mieszkańców korzystających z sieci kanalizacyjnej w ogólnej liczbie mieszkańców tej gminy jest mniejszy niż 60%, otrzymają środki na inwestycje kanalizacyjne.
 
Właśnie z tej puli ogólnokrajowych środków otrzymaliśmy 996 756 zł.
 
Program wspiera gminy, które są mniej niż 90% zwodociągowane.
 
Z wybudowanej na całym terenie Gminy Wietrzychowice infrastruktury wodociągowej korzysta około 98% mieszkańców.
 
Serdecznie dziękujemy Panu Premierowi Mateuszowi Morawickiemu za stworzenie ogromnych możliwości rozwoju oraz konsekwentne wspieranie samorządu.
 
Dziękujemy Posłom na Sejm z Ziemi Tarnowskiej Anna Pieczarka, Józefa Szczurek-Żelazko, Urszula Rusecka, Wiesław Krajewski, Piotr Sak, Norbert Kaczmarczyk za ogromną pomoc w rozwoju naszej małej ojczyzny.
 
Słowa wdzięczności kierujemy również do Pana Łukasza Kmity Wojewody Małopolskiego oraz Pana Ryszarda Pagacza Wicewojewody Małopolskiego za dużą życzliwość dla naszego samorządu, wsparcie i zrozumienie potrzeb mieszkańców.