Komunikat z dnia 19 grudnia 2019 r.

Powiadomienie o przekroczeniu poziomu alarmowego i o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu (2 stopień zagrożenia).


Do pobrania: