Komunikat z dnia 6 stycznia 2020 r.

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu (poziom 2).


Do pobrania: