Komunikat z dnia 6 stycznia 2020 r.

Powiadomienie o przekroczeniu poziomu informowania i o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu (2 stopień zagrożenia).


Do pobrania: