Konferencja „Pomoc dziecku krzywdzonemu”

W dniu  4 kwietnia 2019 r. Pani Dorota Czarna – kierownik GOPS Wietrzychowice oraz Pani Barbara Kamysz-Wietecha – przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego d/s Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie uczestniczyły w konferencji „Pomoc dziecku krzywdzonemu”, która była zorganizowana przez Powiatowe Centrum Rodziny w Tarnowie oraz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ryglicach.  Konferencja odbyła się w zabytkowym “Spichlerzu Dworskim” w Ryglicach.

Konferencja adresowana była do pracowników pomocy społecznej, nauczycieli i wychowawców, pedagogów, psychologów oraz innych instytucji, które odpowiedzialne są za ochronę i bezpieczeństwo dzieci.

Podczas konferencji zaprezentowano dwie prelekcje. Pierwszą pt.”Współczesny wymiar postrzegania przemocy, pornografii i uzależnień” wygłosiła Pani Katarzyna Kudyba – pedagog resocjalizacji, trener profilaktyk; drugą prelekcje pt.”Różne oblicza przemocy wobec dziecka”. wygłosiła Pani Agnieszka Szymańska – psycholog Powiatowej Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Tarnowie (filia w Tuchowie).  Przedstawione zagadnienia  poruszały tematykę niezwykle ważną i wrażliwą społecznie. Z uwagi na wszelkie zagrożenia jakie wystepują w społeczeństwie, a zwłaszcza  ciągle rozwijająca się doba interenetu, pomoc dziecku krzywdzonemu obejmuje wiele gałęzi nauki i wymaga współdziałania specjalistów z różnych dziedzin, stąd też konferencja ta miała charakter interdyscyplinarny. Wszystkim zależy na rozwoju współpracy w celu zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom, stworzenia im odpowiedznich warunków do wzrastania, kształtowania osobowości i prawidłowych postaw życiowych, a co jest niezmiernie trudne biorąc pod uwagę obecne zagrożenia czyhajace na młode pololenie.

W przerwie uczestnicy konferencji mieli możliwość zwiedzania wystawy artystycznej zaprezentowanej przez lokalnych wykonawców przeróżnych wyrobów rękodzielniczych i ozdób świątecznych.