Seminarium z okazji Światowego Dnia Zdrowia

W dniu  8 kwietnia 2019 r. Pani Barbara Kamysz-Wietecha pracownik GOPS Wietrzychowice oraz Pani Maria Głowa i Pani Kinga Baran – przedstawicielki Klubu Seniora z Gminy Wietrzychowice   uczestniczyły w seminarium pt. „Seniorem być i  w zdrowiu żyć – powszechna opieka zdrowotna”, które było zorganizowane przez Starostę Tarnowskiego w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Tarnowie.

Seminarium adresowane było dla osób zwłaszcza w wieku senioralnym, dlatego zaproszono przedstawicieli Klubów Seniora.

Na  seminarium zaprezentowano wykłady:

1.”Profilaktyka grypy. Szczepienia zalecane pacjentom w podeszłym wieku – co, u kogo i dlaczego” dr n. med. Michał Surynt;

  1. “Dbaj o swój kregosłup” Pan Łukasz Malisz – Fizjoterapeuta – RehaMedica Centrum Medyczno-Rehabilitacyjne w Tarnowie;
  2. “Cyfryzacja w służbie zdrowia: e- recepta, e- skierowanie, Internetowe Konto Pacjenta” Pan Paweł Popek – Dyrektor działu IT CenterMed Sp z.o.o w Tarnowie;
  3. “Pierwsza pomoc w stanach zagrożenia zdrowia i życia” Pan Krzysztof Krzemień – Naczelny pielęgniarz ; Pan Witold Duda – Kierownik Skoncentrowanej Dyspozytorni Medycznej nr 2 w Tarnowie – Powiatowa Stacja Pogotowia Ratunkowego w Tarnowie.

Wszystkie poruszane tematy cieszyły sie ogromnym zainteresowaniem słuchaczy, cenne wskazówki  udzielane co do profilaktyki grypy czy dbania o kregosłup były skrupulatnie notowane. Również niezmiernie ciekawe okazały się informacje o zasadach udzielania pierwszej pomocy.  Prelegenci uwrażliwiali także na zachowanie należytej postawy społecznej (zainteresować się, wezwać pomoc), w przypadku bycia świadkiem np zasłabnięcia czy innego zdarzenia, gdzie mogą być osoby poszkodowane. Przykłady udzielania pierwszej pomocy, przytoczone przez wykładowców
z życia, gdzie dosłownie minuty decydowały o życiu czy zdrowiu człowieka dobitnie obrazowały skalę powagi sytuacji. Zwykły obywatel, może uratować komuś życie przy prawidłowym zachowaniu wrażliwości społecznej.

Seniorki, które wzięły udział w seminarium przekażą wszystkie usłyszane informacje pozostałym członkom Klubu Seniora z Gminy Wietrzychowice.