Konsultacje Programu ochrony powietrza

W związku z opracowywaniem Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego, 2 lipca br. rozpoczęły się konsultacje społeczne projektu Programu.

Z treścią projektu Programu można zapoznać się poniżej. Program jest również wyłożony do wglądu w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, Kraków, ul. Racławicka 56, pok. 253.

Załączniki:

 

Projekt Programu dostępny jest również na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w dziale Konsultacje Projektów: