ROZDANIE PROMES NA KANALIZACJĘ I WODOCIĄGI

Gmina Wietrzychowice reprezentowana przez Pana wójta Tomasza Banka otrzymała oficjalnie promesę na budowę kanalizacji w Jadownikach Mokrych i budowę odcinka sieci wodociągowej w Wietrzychowicach z rąk:
– Pana Marszałka Województwa Małopolskiego Tomasza Urynowicza,
– Pani Marty Mordarskiej – Przewodniczącej Komisji Polityki Prorodzinnej i Społecznej Sejmiku Województwa Małopolskiego,
– Pana Romana Wcisło Dyrektora Funduszy Europejskich.