KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIE Wójta Gminy Wietrzychowice o wynikach przeprowadzonych konsultacji społecznych z mieszkańcami w sprawie projektów statutów sołectw położonych na terenie Gminy Wietrzychowice, które odbędą się w terminie od 18 lutego 2019 r. do 26 lutego 2019 r.


Do pobrani: