OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Wietrzychowice podaje do publicznej wiadomości, że w budynku Urzędu Gminy w Wietrzychowicach na tablicy ogłoszeń zostały wywieszone na okres od 04.03.2019r do 25.03.2019r wykaz nieruchomości stanowiących własność komunalną Gminy Wietrzychowice:

– przeznaczonych do wynajmu

– przeznaczonych do dzierżawy

W załączeniu: