KRASZEWSKI. KOMPUTERY DLA BIBLIOTEK 2019

Gminna Biblioteka Publiczna w Wietrzychowicach  otrzymała dofinansowanie na zakup 6 komputerów w ramach Programu Instytutu Książki „Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2019”.

Wartość zadania to 17 100 zł, w tym dotacja z programu opiewa na kwotę 14 535 zł.

Celem programu jest zapewnienie zrównoważonego dostępu do technologii teleinformatycznych i wyrównanie szans mieszkańców miejscowości w gminach o najniższych dochodach podatkowych na jednego mieszkańca poprzez wyposażenie bibliotek w tych gminach w nowoczesny sprzęt komputerowy.

Program „Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2019” jest szóstą edycją programu, poprzednie zrealizowano w latach 2012, 2013, 2015, 2016 oraz 2017.

O dofinansowanie w ramach programu mogły ubiegać się samorządowe instytucje kultury będące samodzielnymi bibliotekami publicznymi oraz samorządowe instytucje kultury.