Otwarte Strefy Aktywności na terenie Gminy Wietrzychowice

W dniu 14.10.2019r.  dokonano odbioru robót budowlanych dla zadania pn: : Budowa Otwartych Stref Aktywności na terenie Gminy Wietrzychowice

  1. a) Budowa Otwartej Strefy Aktywności w miejscowości Wola Rogowska na działce
    nr 493 – część I
  2. b) Budowa Otwartej Strefy Aktywności w miejscowości Demblin na działce nr 564

Inwestycja została zrealizowana   w ramach Programu Rozwoju  Małej Infrastruktury Sportowo-Rekreacyjnej o charakterze Wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności (OSA) – edycja 2019.Zakres prac  obejmował: prace ziemne , nawierzchnia trawiasta, ogrodzenie panelowe systemowe, mała architektura, ciągi piesze. Prace zostały wykonane
w okresie od 27.06.2019 r. do 30.09.32019 r. zgodnie z harmonogramem rzeczowo finansowym. Wykonawcą robót była firma Zespół Usługowy Krzysztof Krupa 32-822 Strzelce Wielkie 44. Całkowita wartość  zadania wyniosła  144 449,55 zł brutto. Wielkość dofinansowania  z Ministerstwa Sportu i Turystyki wyniosła  69 900,00 zł.