Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej

Wójt Gminy Wietrzychowice uprzejmie informuje, ze Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił nabór wniosków  o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego „ Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”. Gmina Wietrzychowice wyraża zainteresowanie przedmiotowym programem. Do złożenia wniosku o dotację wymagane jest przeprowadzenie inwentaryzacji ilości odpadów objętych programem.

W ramach dotacji kwalifikowane są wyłącznie koszty transportu z miejsca wskazanego przez Gminę, oraz koszty odzysku lub unieszkodliwienia odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag, bez kosztów dostarczenia odpadów do wskazanych punktów.

W związku z powyższym w terminie do dnia 14 listopada 2019 r. /czwartek/ włącznie wszystkie osoby prowadzące gospodarstwa rolne na terenie gminy Wietrzychowice  mogą zgłaszać  się do udziału w programie . Kartę zgłoszenia należy złożyć  w formie pisemnej w Urzędzie Gminy Wietrzychowice pokój nr 14. Informacje złożone po tym terminie nie zostaną uwzględnione w ewentualnym wniosku. Realizacja programu na terenie Gminy Wietrzychowice będzie uzależniona od uzyskania dotacji.


Do pobrania: