ogłoszenie

Ogłoszenie Wójta Gminy dot. przetargu ustnego nieograniczonego na wynajem lokalu mieszkalnego nr 64 znajdującego się na działce
nr 314/4 w Domu Nauczyciela w Wietrzychowicach.