Zaproszenie do składania ofert

Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej i kompleksowych audytów energetycznych dla budynków użyteczności publicznej Urząd Gminy w Wietrzychowicach i Ochotnicza Straż Pożarna w Jadownikach Mokrych”.


Do pobrania:

OGŁOSZENIE / Zaproszenie do składania ofert

Załączniki do Ogłoszenia

  1. Formularz Oferty
  2. Projekt Umowy