Zaproszenie do składania ofert

Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: „Budowa sieci napowietrzno-kablowej oświetlenia ulicznego w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1335K na działce nr 449 oraz na działce nr 787 w miejscowości Wola Rogowska gm. Wietrzychowice”.


Do pobrania:

OGŁOSZENIE / Zaproszenie do składania ofert

Załączniki do Ogłoszenia:

1. Formularz Oferty

2. Przedmiar robót

3. Dokumentacja techniczna:

4. Umowa