MAŁOPOLSKIE BOISKA – JADOWNIKI MOKRE

31 sierpnia br. w Jadownikach Mokrych nastąpił oficjalny odbiór ważnej inwestycji związanej z wymianą podłoża boiska z asfaltowego na bezpieczne poliuretanowe.

Jest to jedno z pierwszych boisk w Małopolsce zmodernizowane dzięki projektowi MAŁOPOLSKIE BOISKA. Urząd Marszałkowski w ramach projektu dofinansował tą inwestycję kwotą około 200 000 zł, a z budżetu gminy wydano około 300 000 zł.

Urząd Marszałkowski tego dnia reprezentował Pan Wojtek Skruch, Radny Sejmiku Małopolskiego.
Zaproszenie na otwarcie boiska przyjęli także:
– Pan Roman Łucarz, Starosta Tarnowski
– Pan Stefan Dzik, członek zarządu w Starostwie Powiatowym w Tarnowie
– Pani Urszula Kogut, Radna Gminy Wietrzychowice
– Pan Wiktor Urban, Radny Gminy Wietrzychowice oraz soltys
– Pani Jadwiga Łucarz, Dyrektor ZSP w Wietrzychowicach
– Pani Maria Wilkosz, Kierownik w ZSP w Wietrzychowicach
-Pan Maciej Mądrzyk, Pani Beata Mazur oraz liczna przybyła młodzież i dzieci.

Zachęcamy do zapoznania się z materiałem filmowym: