MAŁOPOLSKIE BOISKA – OFICJALNE PRZEKAZANIE PROMES

Zgodnie z Uchwałą Nr XLVI/728/18 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 26 lutego 2018 r. Gmina Wietrzychowice otrzymała dofinansowanie do przebudowy boiska asfaltowego w Jadownikach Mokrych.
20 kwietnia 2018r. miało miejsce uroczyste przekazanie środków finansowych zatwierdzonych w wyżej wymienionej uchwale. Wójt Gminy Wietrzychowice Pan Tomasz Banek reprezentował Gminę Wietrzychowice na oficjalnym przekazaniu PROMES będących wsparciem dla budowy “Małopolskich Boisk”.
Gmina Wietrzychowice otrzymała 186 897 zł.
Koszt całego zadania to około 500 000 zł.

Wsparcie na przebudowę boisk otrzymało 54 samorządy, a wnioskowało 106.

Więcej można przeczytać klikając w poniższy link:

  • https://www.malopolska.pl/aktualnosci/sport/pol-setki-boisk-w-malopolsce-do-remontu