PODPISANO UMOWĘ NA PRZEBUDOWĘ BOISKA W JADOWNIKACH MOKRYCH

Zgodnie z Uchwałą Nr XLVI/728/18 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 26 lutego 2018 r. Gmina Wietrzychowice otrzymała dofinansowanie do przebudowy boiska asfaltowego w Jadownikach Mokrych. W związku z tym został ogłoszony przetarg, a po jego rozstrzygnięciu  Wójt Gminy Wietrzychowice Pan Tomasz Banek podpisał umowę z Panem Arturem Trytko, reprezentującym firmę:

TRANS-ART Artur Trytko

Bobrowniki Wielkie,

Ul. Bobrowska 33

33-131 Łęg Tarnowski

Inwestycja opiewa na kwotę 474 153,68 zł

Termin zakończenia robót to sierpień 2018 r.