ZABYTKOWA KAPLICZKA W MIECHOWICACH MAŁYCH BĘDZIE ODNOWIONA

Kapliczkę w Miechowicach Małych uda się w tym roku naprawić i odrestaurować.
Wszystko dzięki skutecznie napisanemu projektowi na dofinansowanie w ramach projektu „Małopolskie Kapliczki 2018”. Kwota dofinansowania to 7 000 zł.

Więcej na stronie: