MANEWRY OSP – PODSUMOWANIE

      W sobotę 13 października odbyły się gminne manewry Ochotniczych Straży Pożarnych. W ćwiczeniach wzięło udział 8 jednostek z terenu naszej gminy. Zgodnie ze strategią i planem określonym przez Zarząd Gminny OSP manewry, w tym roku zrealizowane zostały na terenie Jadownik Mokrych. Po zakończonych sukcesem ćwiczeniach zarówno Wójt Gminy, jak i druhowie  zauważyli potrzebę  ich ponownej organizacji. Po wysiłku strażacy udali się na przepyszny posiłek.

      Duże podziękowania kierujemy do Pana Krzysztofa Kocialskiego Wiceprezesa Gminnego OSP za poprowadzenie całej akcji oraz do Pana Macieja Mądrzyka Prezesa Gminnego OSP, za czuwanie nad realizacją założeń taktycznych, dbanie o szczegóły oraz profesjonalizm.

     Podsumowanie akcji odbyło się również dzięki Panu Janowi Bylicy, który  udostępnił swój prywatny teren. Dziękujemy również Pani Urszuli Kogut za nieocenioną pomoc przy poczęstunku.