SPOTKANIE Z PRZEDSTAWICIELAMI JEDNOSTEK OSP

4 lutego br. odbyło się spotkanie Wójta Gminy Wietrzychwic Pana Tomasza Banka z przedstawicielami jednostek:
– OSP Wietrzychowice,
– OSP Jadowniki Mokre,
– OSP Wola Rogowska,
– OSP Demblin,
– OSP Miechowice Wielkie,
– OSP Miechowice Małe,
– OSP Pałuszyce-Nowopole.
Poruszone tematy to miedzy innymi możliwość wsparcia jednostek z budżetu Gminy Wietrzychowice oraz ważne sprawy organizacyjne. Szczegóły dla poszczególnych oddziałów  straży będą omawiane już niebawem na zebraniach.