Nowa polityka informacyjna i struktura organizacyjna w zadaniu koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego w zakresie świadczeń rodzinnych i wychowawczych

Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie informuje, że związku z realizacją zadań dotyczących koordynacji świadczeń rodzinnych i wychowawczych od 3 kwietnia 2018r. wprowadzone zostaną zmiany w zakresie uzyskiwania informacji i możliwości kontaktu telefonicznego i osobistego:

  1. Wnioskodawcy są informowani o możliwości uzyskania wszystkich informacji o potrzebnych dokumentach i pomocy urzędników przy kompletowaniu dokumentacji i/lub uzupełnianiu wniosków w Gminnych Ośrodkach Pomocy Społecznej lub Urzędach Gmin. Wnioskodawcy nie są wzywani do złożenia wyjaśnień i/lub osobistego stawiennictwa w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim. Zebranie całości dokumentacji na etapie składania wniosku w gminie spowoduje, że wniosek jest rozpatrywany sprawniej, bez prowadzenia dodatkowej korespondencji w sprawie.
  2. 2. W dalszym ciągu informację o stanie sprawy o ustalenie koordynacji można uzyskać za pomocą formularza kontaktowego znajdującego się na stronie Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego
    w Krakowie.
  3. Uruchomiona jest specjalna infolinia dla wnioskodawców nr tel. 12 430 29 73. Po podaniu numeru pesel można będzie uzyskać informacje o dacie wpływu wniosku, statusie sprawy oraz lokalizacji wpływu wniosku. Infolinia umożliwia uzyskanie informacji dla Mieszkańców całej Małopolski, bez względu na to, czy sprawa prowadzona jest w Krakowie czy w Delegaturach
    w Tarnowie lub Nowym Sączu. Pozostałe dotychczasowe numery telefonów dostępne dla wnioskodawców w Tarnowie i Nowym Sączu nie będą już dostępne.
  4. W razie potrzeby osobistego kontaktu przyjmujemy wnioskodawców w poniedziałki
    w godz.14.00 – 17.00 oraz od wtorku do piątku w godz.8.00 – 11.00 :

– w Krakowie – przy ul. Lea 112,

– w Nowym Sączu – przy ul. Jagiellońskiej 52,

– w Tarnowie – przy al. Solidarności 5-9

Informujemy Państwa, że podział terytorialny zadań pomiędzy poszczególnymi oddziałami
w dalszym ciągu pozostaje niezmieniony:

– Oddział do Spraw Koordynacji Świadczeń Rodzinnych i Wychowawczych w Krakowie realizuje sprawy dotyczące mieszkańców powiatów: krakowskiego, grodzkiego, krakowskiego ziemskiego, chrzanowskiego, miechowskiego, myślenickiego, olkuskiego, oświęcimskiego, proszowickiego, suskiego, wadowickiego, wielickiego;

– Oddział do Spraw Koordynacji Świadczeń Rodzinnych i Wychowawczych w Nowym Sączu realizuje sprawy dotyczące mieszkańców powiatów: nowosądeckiego, grodzkiego, nowosądeckiego ziemskiego, gorlickiego, limanowskiego, nowotarskiego, tatrzańskiego;

– Oddział do Spraw Koordynacji Świadczeń Rodzinnych i Wychowawczych w Tarnowie realizuje sprawy dotyczące mieszkańców powiatów: tarnowskiego, grodzkiego, tarnowskiego ziemskiego, bocheńskiego, brzeskiego, dąbrowskiego.