NOWE CHODNIKI W GMINIE WIETRZYCHOWICE

Z dniem 9 października Gmina wzbogaciła się o nowe obiekty infrastruktury komunalnej chociaż stanowią one tylko przedłużenie istniejących ciągów komunikacyjnych. I tak w miejscowości Wietrzychowice powstał odcinek ścieżki rowerowej o łącznej długości 209 m zlokalizowanej przy drodze powiatowej relacji  Wietrzychowice – Biskupice Radłowskie 1337K. Ścieżka szerokości dwóch metrów została wykonana z bezfazowej kostki brukowej w kolorze szarym ze zjazdami w kolorze czerwonym. Odcinek drogi na której jest ona zlokalizowana został dodatkowo wyposażony w odwodnienie ze ściekiem przykrawężnikowym i studnią chłonną poprzedzoną osadnikiem. Całkowity koszt budowy przedmiotowego odcinka to 133.744,38 zł w tym dotacja   właściciela drogi czyli Powiatu Tarnowskiego to kwota  53.864,00 złote.

 

Natomiast w miejscowości Jadowniki Mokre przy drodze powiatowej relacji  Szczurowa-Żelichów  1305K został wybudowany odcinek chodnika o długości 126 m i szerokości dwóch metrów. Chodnik wykonany został z kostki brukowej szarej z elementami czerwonymi nawiązującymi do istniejącego chodnika. Realizacja tej inwestycji zamknęła brakujący odcinek ciągu chodnikowego na odcinku w/w drogi od Domu Strażaka do pomnika drogi o potocznej nazwie  Ulica. Dodatkowo wykonano odwodnienie w postaci ścieku ulicznego, oraz rowu umocnionego płytami ażurowymi wraz ze studniami rewizyjnymi i osadnikiem. Koszt realizacji zamknął się kwotą 97.911,62 zł i stanowi środki własne Gminy Wietrzychowice.