REMONT PRZEPUSTÓW DROGOWYCH

W celu poprawy przepływu wód, a jednocześnie podniesienie bezpieczeństwa dla mieszkańców Jadownik Mokrych wykonane zostały remonty dwóch przepustów przy drogach gminnych. W ciągu drogi działka  nr 775 w miejscu starego niedrożnego przepustu wykonany został nowy z rury polipropylenowej o średnicy 600 mm z betonowymi przyczółkami. Tak wykonany przepust nie powinien utrudniać przepływu wody przez wiele najbliższych lat.

Na drodze gminnej działka nr 520 został przedłużony istniejący przepust ,o średnicy 60 cm, oraz w miejsce zniszczonego przyczółka betonowego wykonany został nowy. Te prace nie tylko poprawiły estetykę drogi ale także wpłyną na poprawę bezpieczeństwa w tym rejonie. Dla poprawy przepływu wódy wykonano także nowy przepust o średnicy 300 mm łączący dwie strony zlewni rowu przydrożnego, a połączone  przyczółki stały się bardziej stabilne i trwałe.. Koszt budowy i remontu w/w przepustów zamknął się kwotą 16.067,49 zł brutto i został wykonany przez Zespół Usługowy Krzysztof Krupa  32-822 Strzelce Wielkie 44.