KOLEJNE NOWE DROGI W GMINIE

W październiku br. zostało wybudowanych 7 nowych dróg w miejscowościach:
– Miechowice Małe
– Demblin
– Wola Rogowska
– Jadowniki Mokre

Wartość inwestycji opiewa na kwotę: 133.267,21 złotych brutto i jest współfinansowane ze środków budżetu Gminy Wietrzychowic i Urzędu Marszałkowskiego w Krakowie.