Nowy plac zabaw w Demblinie

Zakończyła się budowa placu zabaw w Demblinie. Dzięki  pozyskanym w ostatnim czasie przez ,,Stowarzyszenie Demblinianki ‘’  za pośrednictwem Zielonego Pierścienia Tarnowa środków z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 kwoty 50 tys. złotych w ramach działania 19.2 ,, Wsparcie   na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, tj. wpieranie lokalnego rozwoju obszarów wiejskich-została zrealizowana inwestycja pn.,, Budowa placu zabaw, zlokalizowanego na działce nr 110 w miejscowości Demblin, mająca na celu stworzenie mieszkańcom miejscowości Demblin, Gminy Wietrzychowice oraz turystom przestrzeni do spędzania wolnego czasu na powietrzu poprzez budowę placu zabaw. Wykonawcą tego zadania była firma Handlowo- Usługowa Krzysztof Głowa z Przybysławic a koszt sięgał blisko 73 tys. złotych.