OTWARTE STREFY AKTYWNOŚCI W BUDOWIE

Po dwóch przetargach ostatecznie udało się wybrać wykonawców na budowę Otwartych Stref Aktywności w miejscowości:
– Miechowice Wielkie,
– Miechowice Małe,
– Sikorzyce,
– Wietrzychowice.

Koszt budowy czterech placów zabaw i w tym siłowni zewnętrznych to około 520 000 zł z czego, aż 300 000 zł otrzymaliśmy dofinansowania z Ministerstwa Sportu i Turystyki.
termin wykonania zadania to październik 2018 r.
Wykonawcą będzie Firma Usługowo Handlowa Krzysztof Głowa Przybysławice 39 33-273 Marcinkowice

Obecnie trwają już prace ziemne w Miechowicach Małych.