NOWY SAMOCHÓD RATOWNICZO- GAŚNICZY NA WYPOSAŻENIU OSP WIETRZYCHOWICE

W dniu dzisiejszym Wójt Gminy Wietrzychowice- Pan Tomasz Banek uczestniczył w uroczystym przekazaniu średniego samochodu ratowniczo- gaśniczego marki RENAULT, MIDLINER M-210 dla potrzeb OSP w Wietrzychowicach.

W przekazaniu uczestniczyli również przedstawiciele jednostki OSP Wietrzychowice: Prezes Pan Tadeusz Kozioł, Wiceprezes Pan Krzysztof Kocialski, Naczelnik Pani Anna Socha oraz Pan Rafał Kowal.

Zakup samochodu możliwy był dzięki dofinansowaniu ze środków budżetu gminy Wietrzychowice w wysokości 80 000,00 zł

OSP Wietrzychowice wykorzystało środki na zakup samochodu oraz na dostosowanie go do swoich potrzeb.

Jednostka OSP Wietrzychowice z własnych środków przekazała na zakup samochodu 20 000 zł.